Zlínská pětka na dráze

(Zlín - Stadion Mládeže) - 17.6.2020 (5 km)


Termín: 17.6.2020

Start: 18:00

Startovné: 150,-

Možnost registrace pouze online do 16.6.2020 včetně

Trať: 5 km

Facebook ace: https://www.facebook.com/events/283508966384879/

 

Při registraci nebo prezenci do závodu, musí každý závodník přinést vyplněné a podepsané toto Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.