Pravidla a soutěžní řád běžeckého seriálu 2024

1. Body za jednotlivé závody jsou přiděleny na základě absolutního (celkového) pořadí podle následujícího vzorce:

1.1

U hlavní trati závodu se vypočítává podle vzorce 300 - 100 * (čas ve vteřinách závodníka / čas ve vteřinách absolutního vítěze).

Absolutní vítěz získá 200 bodů, ostatní méně dle časové ztráty na abs. vítěze.

U dalších, kratších tratí závodu se body počítají jednotně podle vzorce 200 - 100 * (čas ve vteřinách závodníka / čas ve vteřinách absolutního vítěze).

Absolutní vítěz z kratších závodů získá 100 bodů, ostatní méně dle časové ztráty na absolutního vítěze.

Samostatně se počítají body pro muže i ženy. Vítěz u mužů získá 200 bodů, vítězná žena také získá 200 bodů.

Příklad pro hlavní trať:
Absolutní vítěz dosáhl času 20:45, hodnocený závodník dosáhl času 23:51. Hodnocenému závodníkovi bude přiděleno 185,0602 bodů (viz. vzorec níže)

300-100*((23*60+51) / (20*60+45)) = 185,0602

1.2

U hodinovky je vzorec upraven na:
300 - 100 * (vzdálenost v metrech absolutního vítěze / vzdálenost v metrech závodníka)

1.3

V případě, že je vypočtena záporná hodnota, je závodníkovi přidělen 1 bod za účast (při absolvování celé trasy závodu).

2. Soutěž jednotlivců

2.1

Pro stanovení pořadí v jednotlivých kategoriích budou použity body vypočtené z absolutního (celkového) pořadí. Zvlášť pro muže i pro ženy.

2.2

Do průběžného a konečného pořadí se bude účastníkovi započítávat nejvyšší bodový zisk z pouze 75 % uskutečněných závodů v daném roce. Při počtu 14 závodů, bude započteno 10 nejlepších výsledků.

2.3

Při rovnosti započítaných bodů v konečném pořadí rozhoduje:

  • počet lepších umístění během roku
  • vyšší věk

2.4

Při vyhlášení konečného pořadí za rok 2024 bude vyhlášena nejlepší žena a muž s nejvyšším součtem bodů ze 75 % uskutečněných závodů v daném roce (zaokrouhleno nahoru). Při počtu 14 závodů, bude započteno 10 nejlepších výsledků.

3. Kategorie 2024

3.1

Věkové kategorie - Hlavní závod a vložený kratší závod

Kategorie mužů Kategorie žen
MM: do 15 let (2009 a mladší) ŽM: do 15 let (2009 a mladší)
MJ: 16 - 18 let (2008 – 2006) ŽJ: 16 - 18 let (2008 – 2006)
MA: 19 - 39 let (2005 – 1985) ŽA: 19 – 39 let (2005 – 1985)
MB: 40 - 49 let (1984 – 1975) ŽB: 40 – 49 let (1984 – 1975)
MC: 50 - 59 let (1974 – 1965) ŽC: 50 a více let (1974 a starší) 
MD: 60 a více let (1964 a starší)    

3.2

Kategorie na závodech, které neorganizují BĚHY ZLÍN, platí dle pořadatele závodu. Nicméně bodování je přepočítáno podle kategorií seriálu BĚHY ZLÍN.

3.3 - Junioři a děti

Děti (kategorie do 15 let včetně) mohou jejich rodiče přihlásit pouze na nejkratší tratě jednotlivých závodů, zpravidla do 5km. Pokud pořadatel má trať delší než 5km, je na jeho rozhodnutí, zda dětem do 15 let umožní přihlášení na delší trať. Body z delší tratě než 5km nebudou do seriálu v kategorií děti započteny, protože taková kategorie u delší trati nebude vypsána. 
Nadále platí, že zodpovědnost za přihlášení je na rodičích. Rodiče jsou odpovědní za své děti. Běhy Zlín, z.s. nedoporučují rodičům přihlašovat děti na delší tratě. Pokud by počet závodů kvůli tomu omezení u této kategorie byl snížen pod absolutní počet, vzorec pro výpočet celkového pořadí (75% všech závodů seriálu Běhy Zlín) to nezohledňuje. 

Juniory (kategorie od 16 do 18 let včetně) mohou jejich rodiče přihlásit na jakoukoliv trať dle jejich uvážení. Budou zařazeni do kategorie juniorů a juniorek a budou jim spočítány body do průběžného pořadí seriálu dle standartních pravidel seriálu Běhy Zlín.

4. Týmová soutěž

4.1

Do týmové soutěže se započítávají z každého závodu seriálu 4 nejlepší bodové zisky členů týmu.

4.2

Do soutěže není nutné tým předem přihlásit, vycházet se bude z výsledkových listin jednotlivých závodů. Podmínkou je, aby členové při prezentaci uváděli jednotný název týmu.

4.3

Pokud člen týmu během sezóny přestoupí do jiného týmu, do té doby získané body zůstanou původnímu týmu.

5. Lhůty pro reklamace

5.1

Průběžné pořadí je možné reklamovat max. 2 dny po příslušném závodě na e-mailu info@behyzlin.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.2

Konečné pořadí je možné reklamovat max. 2 týdny po posledním závodě na e-mailu info@behyzlin.cz.  Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Upozorňujeme závodníky, aby při přihlašování předem a hlavně také při přihlašování na místě důsledně vyplňovali název týmu, aby se správně provedl automatický výpočet pořadí týmové soutěže. Je třeba uvádět názvy tak, jak už jsou uvedeny v průběžném pořadí, tj. rozlišovat malá - velká písmena, uvádět jen 1 klub apod. Opravy je možné provést v profilu závodníka. Zdvojené týmy byly v pořadí ručně spárovány. Od nového ročníku nebudou úpravy, kromě oprávněných reklamací už prováděny.