Historie Zlínského běhání


Nejstarším zlínským závodem a zároveň i na Moravě je Běh přes valašské kotáry, jehož 65. ročník se uskutečnil 28. října 2012. Závod se dříve konal jako krosový běh na kopci Barabáš nad Zlínem. Mezi vítězi byste našli mimojiné i čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. V roce 2002 byl závod se záměrem přitáhnout sponzory pořádajícím klubem AK Zlín přesunut do centra Zlína, kde se koná pod názvem Přes valašské kotáry – běh Zlínem.

Druhým nejstarším závodem ve Zlíně byl Běh kolem sadu Burešov. Založil ho Jan Kvapil v roce 1975, ale tento oblíbený běh bohužel po 32 ročnících skončil. 

V letech 1969 - 1970 začala vznikat Liga - 100. Její myšlenka byla rozhýbat národ. Její členové - rekreační běžci, se časem měli propracovat na 100 km měsíčně : 3x týdně 8 km, což bylo v té době považováno za rekreační, kondiční. Nebyly zde žádné práva, jen jednou za měsíc nahlásit počet naběhaných km.  Liga 100 byla založena v Ostravě kardiologem Vlastimilem Myslivcem - velkým zastáncem běhu u zdravých osob, ale i pacientů při léčbě srdce. Spoluzakladatelem byl také Ivo Domanský z Prahy. Ve Zlíně ji založil Jan Kvapil, který přitáhl velký počet lidí k běhání. V roce 1975 čítala Liga 100 v ČR 8000 běžců. Po listopadu 1989 začalo jejich členů velmi ubývat. Od té doby začalo vznikat SOBZ - Sdružení organizátorů běžeckých závodů. U jeho zrodu byl opět Ivo Domanský z Prahy, který 5. listopadu 2012 zemřel.

Toto sdružení doposud vydávalo ucelenou termínovou listinu všech "běhů mimo dráhu" v celé ČR. V roce 2012 měla termínovka 50. výročí (byla vydávána už před vznikem SOBZ a posléze Běhy Zlín).

 

Budeme rádi, když nám budete ke zveřejnění zasílat materiály a fotografie, které se k tomuto seriálu vztahují a tyto stránky tak budou všem zájemcům poskytovat ucelený soubor informací o historii běhání ve Zlíně i celém regionu. Děkujeme.

Archiv Běhy Zlín - původní web