Průběžné pořadí seriálu Běhy Zlín 2018


Pro lepší přehlednost přinášíme kompletní pořadí v přiloženém souboru formátu PDF (XLS)

Průběžné pořadí po Běhu olympíjského dne