Pravidla a soutěžní řád


1 Do bodovací soutěže se započítává 14 závodů označené v termínovce jako závody započítávané do seriálu Běhy Zlín.

 

2 Body za jednotlivé závody jsou přiděleny na základě absolutního (celkového) pořadí podle následujícího vzorce:

 

2.1

250 - 100 * (čas ve vteřinách závodníka / čas ve vteřinách absolutního vítěze). Absolutní vítěz získá 150 bodů, ostatní méně dle časové ztráty na abs. vítěze.

Příklad: Absolutní vítěz dosáhl času 20:45, hodnocený závodník dosáhl času 23:51. Hodnocenému závodníkovi bude přiděleno 135,0602 bodů viz. vzorec: 250-100*((23*60+51) / (20*60+45)) = 135,0602

 

2.2

U hodinovky je vzorec upraven na: 250 - 100 * (vzdálenost v metrech absolutního vítěze / vzdálenost v metrech závodníka)

 

2.3

U závodu, kde ženy neběží stejnou trasu, jako ostatní kategorie mužů (Běh přes valašské kotáry), je pro ženy vzorec upraven na : 200 - 100 * (čas ve vteřinách závodnice / čas ve vteřinách vítězné ženy). První žena získá 100 bodů, ostatní ženy méně dle časové ztráty na vítězku.

 

2.4

V případě, že je vypočtena záporná hodnota, je závodníkovi přidělen 1 bod za účast (při absolvování celé trasy závodu).

 

3 Soutěž jednotlivců

 

3.1

Pro stanovení pořadí v jednotlivých kategoriích budou použity body vypočtené z absolutního (celkového) pořadí.

 

3.2

Do průběžného a konečného pořadí se bude účastníkovi započítávat 9 nejlépe hodnocených závodů.

 

3.3

Při vyhlášení konečného pořadí za rok 2018 bude vyhlášena nejlepší žena a muž s nejvyšším součtem bodů z 9 nejlépe hodnocených závodů.

 

4 Kategorie 2018

 

4.1

 

Kategorie můžů Kategorie žen
MJ: do 18 let (2000 a mladší) ŽJ: do 18 let (2000 a mladší)
MA: 19 - 39 let (1979 – 1999) ŽA: 19 - 39 let (1979 – 1999)
MB: 40 - 49 let (1978 – 1969) ŽB: 40 a více let (1978 a starší)
MC: 50 - 59 let (1968 – 1959)    
MD: 60 a více let (1958 a starší)    

 

4.2

Kategorie na závodech, které neorganizují BĚHY ZLÍN, platí dle pořadatele závodu.

 

4.3

Pokud mladší účastníci (dorostenci, dorostenky) běží stejně dlouhou trasu jako kategorie juniorů a juniorek, budou dle dosaženého času zařazeni do výsledkových listin kat MJ, ŽJ a spočítány body do průběžného pořadí seriálu.

 

5 Týmová soutěž

 

5.1

Do týmové soutěže se započítávají z každého závodu seriálu 3 nejlepší bodové zisky členů týmu.

 

5.2

Do soutěže není nutné tým předem přihlásit, vycházet se bude z výsledkových listin jednotlivých závodů. Podmínkou je, aby členové při prezentaci uváděli jednotný název týmu.

 

5.3

Pokud člen týmu během sezóny přestoupí do jiného týmu, do té doby získané body zůstanou původnímu týmu.

 

6 Lhůty pro reklamace

 

6.1

Průběžné pořadí je možné reklamovat max. 3 týdny po příslušném závodě u správce webu.

 

6.2

Konečné pořadí je možné reklamovat max. 2 týdny po posledním závodě seriálu u správce webu.