• Úvod
  • Aktuálně
  • Startovné na Běhu olympijského dne bude jednotně 100,-

Startovné na Běhu olympijského dne bude jednotně 100,-

20/5/2017

Pro doplnění přinášíme krátký výňatek z textu ČOV:

S každou přihláškou na T-Mobile Olympijský běh včetně přihlášky do individuální výzvy přispíváte automaticky České olympijské nadaci. Ta pomáhá sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, kterým na sport dětí chybí finanční prostředky. Nejde přitom pouze o výjimečně talentované děti, základem je, aby děti samy chtěly sportovat a byly aktivní. O udělení podpory rozhoduje komise nadace složená z jejích patronů, kterými jsou olympijští medailisté. Mimo finanční pomoci Česká olympijská nadace pomáhá i s motivací dětí ke sportu, zprostředkovává totiž dětem setkání s olympioniky, pořádá pro ně kempy a zapojuje je do akcí spojených s olympismem. Děti podporované nadací se tedy samozřejmě také zúčastní T-Mobile Olympijského běhu.

Máte ve svém okolí rodinu, která by potřebovala finančně podpořit?

Informujte jí o České olympijské nadaci! Na jejích webových stránkáchnaleznou veškeré potřebné informace a především elektronický formulář na žádost o podporu. „Věřím, že díky účastníkům T-Mobile Olympijského běhu budeme mít nejen další prostředky, ale také pomůžeme těm, kteří to nejvíce potřebují,“ říká Martina Voříšková, ředitelka nadace. „Rádi bychom požádali budoucí žadatele o podporu, kteří se o nadaci doslechli díky účastníkům T-Mobile Olympijského běhu, aby při vyplňování žádosti uvedli heslo „běh pomáhá“ v sekci „Kde jste se o nadaci dozvěděli“. Díky tomu budeme vědět, že někdo z běžců udělal dobrý skutek,“ dodává.

Česká olympijská nadace za čtyři roky činnosti podpořila už 1 449 dětí z celé České republiky a to částkou 8 297 760 korun.